cerebrin بوشهر قانون برگزاری انتخابات

cerebrin: بوشهر قانون برگزاری انتخابات نماینده ولی فقیه نامزدهای انتخاباتی نماینده ولی فقیه انتخابات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و کشور عزیزمان ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسو

وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

عبارات مهم : ایران

وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت های فرسوده و شکل گیری مناطق حاشیه ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و کشور عزیزمان ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسوده و حاشیه ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می کنند، در این مفهوم کشور عزیزمان ایران تاریخی نمی تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه ای بدون هویت در کنار خود می شود.

به گزارش ایسنا، بیست و سومین جلسه از سلسله نشست های اندیشه و تمدن کشور عزیزمان ایران شهری با صحبت دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف و متفکر ایرانی و حضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، مظفر صرافی، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل، حامد مظاهریان و محمدسعید ایزدی معاونان وزیر راه و شهرسازی و سایر معماران و کارشناسان علاقمند با عنوان کشور عزیزمان ایران تاریخی – فرهنگی، کشور عزیزمان ایران سیاسی در منزل گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وزیر راه و شهرسازی طی صحبت در این نشست با اشاره به طرح سه پرسش و چیستی بنیادی از سوی دکتر داوری اردکانی در خصوص ایران، توسعه و تجدد بیان کرد: مطرح کردن این مباحث سه پرسش بزرگ را روبه روی ما گذاشته و هرکسی را در هر جایگاهی که باشد به تفکر وا می دارد که راجع به آن پاسخی داشته باشد، مسئله ای که قطعا پرداختن به آن کاری بسیار سخت به شمار می رود.

آخوندی در ادامه با تأکید بر واقعیت سخت و مهارنشدنی چیستی تجدد بیان کرد: خاصیت و بنیاد تجدد انقطاع بوده و همواره به دنبال قطع تاریخی است در حالی که موجودیت انسان ها تاریخی بوده و در ارتباط با گذشته است.

وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و کشور عزیزمان ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسو

وزیر راه وشهرسازی با بیان این مطلب که قطعا تمام گرفتاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران از همین قطع استمرار تاریخی در کشور نشأت گرفته است گفت: به عقیده من انسان نمی تواند بدون تاریخ، وقت و مکان زندگی کند چراکه انسان بدون این شاخص ها استواری نداشته و می تواند هرلحظه به سمتی گرایش پیدا کند.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه اضافه کرد: مشکلی که درخصوص چیستی توسعه وجود دارد این است که اساس آن بر انقطاع استمرار تاریخی بنا شده است هست، این مسئله تعارضی بوده که در وقت کنونی با آن روبه رو هستیم، بدون شک عمده ناآرامی ها و انقلاب های امروز دنیا در اطراف ما در رویارویی با انقطاع و جان مشکل این مسئله بوده که به شدت دنیا را آشفته کرده است.

آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه ۱۱۰ سال از مشروطیت کشور عزیزمان ایران گذشته و هزاران اتفاق در حوزه های متفاوت اعم از صنعتی، علمی، اقتصادی و … رخ داده ولی اکنون شاهد آن هستیم که در حال حاضر با وجود ۵۹ میلیون نفر جمعیت شهری، ۱۹ میلیون نفر در اوضاع بدی زندگی می کنند.

وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وی در ادامه ویران شدن بافت های فرسوده و شکل گیری مناطق حاشیه ای را نتیجه جدال ۲ مفهوم تجدد و کشور عزیزمان ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسوده وحاشیه ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می کنند، در این مفهوم کشور عزیزمان ایران تاریخی نمی تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه ای بدون هویت در کنار خود می شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی از سویی دیگر گریزی در برابر تجدد و توسعه وجود نداشته و ساده ترین اقدام در برابر آن نوشتن برنامه هست، اقدامی که قطعا جهت فرار از پاسخ به این مسئله صورت گرفته و تا کنون نیز بارها در کشور انجام شده است است و ما می بینیم که نتیجه آن چیزی جز آشفنگی های امروز نیست.

وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و کشور عزیزمان ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسو

واژه های کلیدی: ایران | تاریخی | میلیون | ایرانی | شهرسازی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog